FB-40044A | BLOCK | Input EMC Line-Filter
  • FB-40044A
FB-40044A BLOCK Input EMC Line-Filter

Datasheets
FB-40044A english Datasheet for BLOCK EMI filter FB-40044A

A1000 AC drives

CIMR-AC4A0038FAA
CIMR-AC4A0031FAA

A1000 AC drives for crane and hoist

CIMR-AC4A0031FAA-0048
CIMR-AC4A0038FAA-0048

A1000 1000 Hz AC drives

CIMR-AC4B0031FAA-0064
CIMR-AC4B0038FAA-0064

FB-40044A